Hỗ Trợ Online

hỗ trợ online yahooKinh doanh 1
Hotline: 0932040405
hỗ trợ online yahooKinh doanh 2
Hotline: 0938712323

Công trình tiêu biểu

Công trình Cừ  Larsen 1
Công trình Cừ  Larsen 2
Công trình Cừ  Larsen 3
Công trình Cừ  Larsen 4
Công trình Cừ  Larsen 5
Công trình Cừ  Larsen 6
Công trình Cừ  Larsen 7
Công trình Cừ  Larsen 8
Thép Hình H

Thép Hình H

Công dụng: Dùng trong công trình xây dựng cầu đường, xây dựng nhà xưởng, kết cấu nhà tiền chế, ngành cơ khí,...

cừ larsen, thép hình H, báo giá thép hình H
cừ larsen, thép hình H, báo giá thép hình H
cừ larsen, thép hình H, báo giá thép hình H 1
+ Mác thép của Nga: CT3 , … theo tiêu chuẩn : GOST 380 - 88.
+ Mác thép của Nhật: SS400, ...theo tiêu chuẩn: JIS G 3101, SB410, 3010.
+ Mác thép của Trung Quốc: SS400, Q235B….theo tiêu chuẩn: JIS G3101, SB410, 3010.
+ Mác thép của Mỹ: A36,…theo tiêu chuẩn : ATSM A36.

STT

Tên Sản Phẩm

Trọng Lượng(KG/M)

Đơn Vị

1

H200x200x8x12x12m

49,9

KG

2

H244x175x7x11x12m

44,1

KG

3

H244x175x7x11x12m

44,2

KG

3

H250x250x9x14x12m

72,4

KG

4

H250x250x9x14x12m

72,5

KG

5

H294x200x8x129x12m

56,8

KG

6

H300x300x10x15x12m

94

KG

7

H300x300x10x15x12m

94,1

KG

8

H340x250x9x14x12m

79,7

KG

9

H340x250x9x14x12m

79,7

KG

10

H350x350x12x19x12m

137

KG

11

H350x350x12x19x12m

137

KG

12

H400x400x13x21x12m

172

KG

13

H440x300x11x18x12m

124

KG

14

H488x300x11x18x12m

128

KG

15

H488x300x11x18x12m

128

KG

16

H588x300x12x20x12m

151

KG